Müügitingimused

1. ÜLDINE
1.1. Veebipoe Infigo (edaspidi Veebipood) omanik on Infigo OÜ, asukohaga Narva mnt 7D / 2k., Tallinn, Eesti.

1.2. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Infigo OÜ (Müüja) ja ostu sooritanud isiku (Ostja) vahel tekkivaid õigussuhteid ostmisel-müümisel Veebipoes.

1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.4. Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

2. HIND
2.1. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

2.2. Toodete hinnad on märgitud Veebipoes toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest, kui kauba eest tasumisel ei ole märgitud teisiti. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
3.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis.

3.2. Ostukorvis on võimalik tooteid ning koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni.

3.3. Tellimuse vormistamisel kuvatakse ekraanile lõplik hind, mille saab tasuda pangalingi või muu makselahenduse abil.

3.4. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

3.5. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Müüja Ostjale e-posti aadressile. Juhul, kui postkastist kirja ei leidu, palume kontrollida ega kiri ei ole kogemata rämpsposti kausta sattunud.

3.6. Müüjal on õigus lepingust taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel. Müüja teavitab sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastab kogu tellitud kauba eest laekunud makse (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4. TASUMINE
4.1. Veebipoes sooritatud ostude eest tasub Ostja 100% ettemaksuna.

4.2. Tellimuste eest saab tasuda veebipoe makselahenduste abil.

4.3. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs Ostja panga ja krediitkaardi andmetele.

5. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE
5.1. Eraisikust Ostjal on õigus tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, esitades Müüjale kirjalikus vormis kauba ostmisest taganemise avaldus, mis asub e-kaubandusliidu lehel ning mis sisaldab järgmisi andmeid:

- Ees- ja perekonnanimi
- Kontakttelefon
- E-posti aadress
- Aadress
- Pangakonto andmed
- Tellimuse esitamise kuupäev
- Asja kättesaamise kuupäev
- Tagastatava kauba nimetus
- Kauba seerianumber
- Kauba ostuarve number
- Tagastamise põhjus

5.2. Kauba ostmisest taganemise avaldus tuleb eraisikust ostjal saata e-posti aadressile infigo@infigo.ee või aadressile Narva mnt 7D / 2k., Tallinn hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul kauba kättesaamisest. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Müüja Ostjale saadetava teatega.

5.3. Tagastatav toode peab sisaldama kogu ostudokumentatsiooni. Kauba küljes olevad etiketid ning kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled, niiskusekogujad, kileümbrised jms), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

6. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS
6.1. Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale, sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmiest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

6.2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Ostja sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Müüjat, saates vastava info e-posti aadressile infigo@infigo.ee või kirjalikult aadressile Narva mnt 7D / 2k., Tallinn.

6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Müüja kulul.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
7.1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Infigo OÜ (registrikood [ettevõtte registrikood]), asukohaga Narva mnt 7D / 2k., Tallinn.

7.2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

7.3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid. Andmeid kasutatakse ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks. Müüja edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele kauba kohaletoimetamise eesmärgil.

7.4. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Andmeside kliendi ja pankade vahel on krüpteeritud. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele.

7.5. Isikuandmete vastutav töötleja võib saata Ostjale uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi Ostja e-mailiaadressile ainult juhul, kui Ostja on andnud eelnevalt sellekohase nõusoleku.

7.6. Ostjal on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil www.aki.ee